Haagse Hout krijgt nieuw Cultuuranker

Een feestje mag nog niet gehouden worden, maar feest vieren doen ze wel: Nieuw cultuurinitiatief Podium NOORD kreeg op woensdag 9 december te horen dat zij succesvol waren in de open call om het nieuwe Cultuuranker van Haagse Hout te worden.
 
Dankzij het positieve advies ontvangt Podium NOORD een subsidie van €75.000 per jaar om voor de komende vier jaar wijkgericht cultuuraanbod en participatie te bevorderen in noord Den Haag.
 
“De Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 is zeer te spreken over de ambitie van Podium NOORD om de Cultuurankerfunctie Haagse Hout te vervullen. De Commissie is gecharmeerd van het samengaan van Diamant Theater en KunstPost in Podium NOORD, onder het motto ‘1 plus 1 is 3’. […] Volgens de Commissie getuigt de voorliggende aanvraag van elan, inlevingsvermogen en kennis van het stadsdeel Haagse Hout.” – aldus het advies.
 
“Wij zijn ontzettend blij met dit resultaat” vertelt Elly Hajian, kersverse directeur van Podium NOORD. “Met ons kleine team hebben we de afgelopen maanden keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Dat onze visie en daadkracht nu bevestigd en aangemoedigd wordt, en dat we aan de slag kunnen, is ongelofelijk mooi en motiverend voor iedereen.”
 
Stichting Podium NOORD komt voort uit twee organisaties: het Diamant Theater, wat tot eind 2020 als Cultuuranker fungeert, en Stichting KunstPost. Beide organisaties bouwden de afgelopen jaren een reputatie op als culturele steunpilaren in Haagse Hout.
 
Directeur van KunstPost en projectaanjager voor Podium NOORD, Hubertine Langemeijer, kijkt uit naar de nieuwe projecten die ze samen met makers en partners gaan opzetten. “Wij zijn dit avontuur aangegaan om de beeldende kunsten in en uit ons stadsdeel meer zichtbaarheid te geven. Onder het motto “van, met en voor de buurt” bieden we kunst laagdrempelig aan zodat het een onderdeel wordt van het dagelijks bestaan. Zo maakt kunst je omgeving eigen en herkenbaar.”
 
“Dat laatste punt is cruciaal,” voegt Hajian toe. “Diversiteit en verbinding zoeken staat bij ons centraal. We willen mensen van verschillende levenswijzen en culturen bij elkaar brengen en daarbij betrokkenheid in de buurt vergroten. In bepaalde wijken is de armoede en eenzaamheid hoger dan gemiddeld in Den Haag. Door een breed, participatief en toegankelijk cultuuraanbod aan te bieden en dit samen met buurtbewoners op te zetten, willen wij de sociale samenhang in de wijken bevorderen.”
 
Podium NOORD zal samenwerken met een groot netwerk van lokale artiesten, kunstenaars en organisaties, waaronder de andere Haagse Cultuurankers en het Koninklijk Conservatorium. Tevens vertelt Hajian dat het Amsterdamse Bijlmer Parktheater, met hun ruime expertise als wijkgericht theater, de intentie heeft gegeven om hen te begeleiden als “zustertheater”.
 
“Vanaf 2021 begint ons team van professionals en vrijwilligers met het opzetten van onze eerste buurtactiviteiten, waaronder Jong NOORD, een presentatieplek en podium voor jonge talenten, en LEF!, een educatieproject in samenwerking met lokale scholen,” aldus Hajian. “Samen hebben wij de ambitie, energie en kennis om een verschil te maken in Haagse Hout. Daar hebben wij heel veel zin in – 2021 kom maar op!”