Stichting Podium NOORD

Podium NOORD is een nieuwe organisatie in Haagse Hout waarin Diamant Theater en KunstPost samengaan. Met elkaar hebben we jarenlange ervaring in het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van makers en kunstenaars, het opzetten van muziek- en theaterprogrammering en het tot stand brengen van kunstinitiatieven.

We hebben onze voelsprieten uitstaan onder diverse groepen in Haagse Hout. Met twee vaste locaties plus activiteiten en evenementen op locatie in het stadsdeel zetten we in op het verbinden van wijkbewoners, lokale talenten verder brengen, mensen motiveren, inspireren en activeren. Dit alles met hart voor en verankering in de wijk. We zetten sterk in op samenwerking met partners in het stadsdeel en daarbuiten.

Podium NOORD beschikt over twee locaties:

  1. LOOkatie364; een multifunctionele locatie met atelierruimtes, een dans-/theaterstudio, kleine zaal met een capaciteit tot 50 personen (Covid-19 max. 20 pers.) en Kamer NOORD, een aantrekkelijke creatieve “huiskamer” die als ontmoetingsplek voor de buurt fungeert.
  2. Diamant College; een theaterzaal in het Diamant College met ruime technische faciliteiten en een capaciteit tot 180 zitplaatsen (Covid-19 max. 90 pers.).

Op deze vaste locaties en met daarnaast nog tijdelijke/mobiele evenementen en activiteiten op andere plekken in het stadsdeel bieden we een breed en kwalitatief hoogstaand kunst- en cultuuraanbod, initiatieven voor cultuureducatie, talentontwikkeling en participatie en zijn we een ontmoetingsplek voor bewoners in Haagse Hout.

Podium NOORD staat voor “bottom-up”, voor het betrekken van uiteenlopende groepen in de samenleving en voor het verbinden van culturele en maatschappelijke initiatieven en partijen in het stadsdeel.

Bestuur

Rob Vondracek , voorzitter
Edward Berkel, penningmeester
Robert van der Meer, secretaris

Beloningsbeleid

Podium NOORD heeft een klein team van medewerkers. Vrijwilligers ontvangen in principe geen vergoeding, tenzij het gewicht van de functie en/of de gevraagde inzet daartoe aanleiding geeft.

Bestuursleden van Podium NOORD ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.

RSIN nummer: 861653518