Van raad naar straat

In het wijkinitiatief ‘van raad naar straat’ nodigen we, vanaf maart, elke maand gemeenteraadsleden uit…

Dit is een archiefpagina.

Van raad naar straat

In het wijkinitiatief ‘van raad naar straat’ nodigen we, vanaf maart, elke maand gemeenteraadsleden uit bij Podium NOORD om over een actueel onderwerp te praten met elkaar, uitvoerende ambtenaren, organisaties uit de stad en vooral met bewoners.

Omdat een debat best intimiderend kan zijn, kiezen wij voor een ontspannen gesprek waar iedere bewoner vragen mag stellen.

We hopen dat bewoners zich meer betrokken gaan voelen bij de lokale politiek en dat er meer kiezers naar de stembus gaan.

Kom langs en stel je vragen, jouw stem doet ertoe! De beslissingen die genomen worden in de gemeenteraad hebben direct invloed op jouw leven, wijk en straat, dus laat je horen.


Editie 3 maart

‘Van raad naar straat’ gaat in deze editie om tafel met o.a. Tim ‘S Jongers, Marielle Vavier en Robin Smit.

Tim ‘S Jongers is politicoloog, bestuurskundige en publicist. In zijn werk focust hij vooral op verschillen in de samenleving en de positie van mensen in kwetsbare situaties, en hoe we deze verschillen kunnen overbruggen. Zo schreef hij het boekje Beledigende Broccoli. Hij werkte als senior-adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Sinds september 2022 is hij directeur van de Wiardi Beckman Stichting.

Marielle Vavier is wethouder Armoede, Inclusie en Volksgezondheid. Haar portefeuille bestaat uit armoedebestrijding en inkomen, maatschappelijke opvang, vluchtelingen, volksgezondheid (verslavingszorg, vrouwenopvang, sekswerkbeleid, publieke gezondheidszorg, gezondheidspreventie, -voorlichting en ambulancezorg), huiselijk geweld, emancipatie, inclusie, anti-discriminatie, inburgering en internationaal (o.a. Vrede en Recht, Humanity Hub, Shelter Cities).

Robin Smit is raadslid voor Partij voor de Dieren.

Datum: 3 maart 2023
Inloop: 19.30, aanvang: 20.00 uur
Locatie: Podium NOORD te Diamant College, Diamanthorst 183
Entree: kosteloos, graag vooraf reserveren via bestelbutton
Kan je iets missen? Schenk een kaartje aan een buurtgenoot via de button op onze homepage.


Editie 2 december

‘Van raad naar straat’ gaat in deze editie om tafel met o.a. Caroline Verduin, Raadslid D66 & docent aan de Haagse Hogeschool, Charlie Ortega, Directeur Stichting Leergeld Den Haag en Rob Rosier Directeur RKBS de Vuurvlinder.

Datum: 2 december 2023
Inloop: 20.00 uur
Locatie: Podium NOORD te Diamant College, Diamanthorst 183
Entree: kosteloos, graag vooraf reserveren via bestelbutton
Kan je iets missen? Schenk een kaartje aan een buurtgenoot via de button op onze homepage.


Editie 7 oktober

‘Van raad naar straat’ gaat in deze editie om tafel met fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij Fatima Faïd en Fractievertegenwoordiger van de PvdA Charlotte Cammelbeeck om te praten over kansengelijkheid, wonen en segregatie in de stad en met name Mariahoeve.

Hoe zorgt het stadsbestuur dat de diversiteit in de wijken komt, of zoals in het geval van Mariahoeve (een naoorlogse opbouwwijk) blijft?

Datum: 7 oktober 2023
Inloop: 20.00 uur
Locatie: Podium NOORD te Diamant College, Diamanthorst 183
Entree: kosteloos, graag vooraf reserveren via bestelbutton
Kan je iets missen? Schenk een kaartje aan een buurtgenoot via de button op onze homepage.

Ook iets voor jou?

  • Koffieconcert - Koninklijk Conservatorium

  • Cultuurwerkplaats

  • Kunstpiraten 4 - Cultuurgebaar

  • Power Stage

  • Ukkieconcert

  • Buitenspeeldag 12 juni | Bezuidenhout West

  • Hé koe, waar ga jij naartoe?  - Joes Boonen 2+

  • Koffieconcert - Koninklijk Conservatorium

  • Festival De Beleving | Back to earth

kunst · cultuur · community