Podium NOORD is het nieuwe podium voor kunst en cultuur in Haagse Hout. Podium NOORD organiseert, faciliteert en ontplooit kunst- en cultuurprojecten waarbij stadsdeelbewoners, vrijwilligers en partners uit Haagse Hout mee kunnen doen.

Een nieuwe organisatie met een stevig netwerk van in Haagse Hout en daarbuiten. Met kennis en ervaring in het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van makers, het opzetten van muziek- en theaterprogrammering en het tot stand brengen van culturele initiatieven.

We hebben onze voelsprieten uitstaan onder diverse groepen in Haagse Hout. Met een theaterzaal met 180 zitplaatsen plus activiteiten en evenementen op diverse locaties in het stadsdeel zetten we in op het verbinden van wijkbewoners, lokale talenten verder brengen, mensen motiveren, inspireren en activeren. Dit alles met hart voor en verankering in het stadsdeel. Met een wijkgericht aanbod en een consistente artistieke visie, gericht op
samenwerking, synergie en verbinding.

Podium NOORD staat voor “bottom-up”, voor het betrekken van uiteenlopende groepen in de samenleving en voor het verbinden van culturele en maatschappelijke initiatieven en partijen in het stadsdeel.

Bestuur

Rob Vondracek , voorzitter
Edward Berkel, penningmeester
Robert van der Meer, secretaris

Beloningsbeleid

Podium NOORD heeft een klein team van medewerkers. Vrijwilligers ontvangen in principe geen vergoeding, tenzij het gewicht van de functie en/of de gevraagde inzet daartoe aanleiding geeft.

Bestuursleden van Podium NOORD ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.

RSIN nummer: 861653518 
KVK: 80377173

kunst · cultuur · community