Podium NOORD is het nieuwe podium voor kunst en cultuur in Haagse Hout. Podium NOORD organiseert, faciliteert en ontplooit kunst- en cultuurprojecten waarbij stadsdeelbewoners, vrijwilligers en partners uit Haagse Hout mee kunnen doen.

Missie
Podium NOORD gelooft in de bindende, helende en grensverleggende kracht van kunst en cultuur. Zij zet kunst en cultuur in voor impact en empowerment en geeft kunst en cultuur een plek in het dagelijkse leven van bewoners van stadsdeel Haagse Hout.

Visie
Podium NOORD werkt bottom-up; zij betrekt en verbindt uiteenlopende (sociaal) culturele groepen en initiatieven in Haagse Hout en streeft daarbij naar de hoogst haalbare kwaliteit. Podium NOORD bevordert kunst- en cultuurbewustzijn ten behoeve van een bloeiend kunst- en cultuurklimaat in Haagse Hout, waarin cultuurparticipatie een belangrijke bijdrage levert aan de sociale cohesie in het stadsdeel en aan het algehele welbevinden en de gezondheid van bewoners.

Podium NOORD staat voor “bottom-up”, voor het betrekken van uiteenlopende groepen in de samenleving en voor het verbinden van culturele en maatschappelijke initiatieven en partijen in het stadsdeel.

Beloningsbeleid

Podium NOORD heeft een klein team van medewerkers. Vrijwilligers ontvangen in principe geen vergoeding, tenzij het gewicht van de functie en/of de gevraagde inzet daartoe aanleiding geeft.

Bestuursleden van Podium NOORD ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.

RSIN nummer: 861653518 
KVK: 80377173

Jaarverslagen

ABNI Status
Per 22 september 2020 merkt de Belastingdienst Stichting Podium NOORD aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

kunst · cultuur · community