We did it!!

Podium NOORD ontvangt een positief advies van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028! Wij zijn blij en trots en kijken uit naar de komende vier jaar!

kunst · cultuur · community